Budgetcoaching voor iedereen

Care to Coach ondersteunt en coacht mensen op een professionele wijze op het gebied van hun financiële problemen en wanneer aan de orde in combinatie met psychosociale- en psychiatrische problemen .

De begeleiding en ondersteuning van Care to Coach kenmerkt zich door cliëntcontact aan huis, betrokkenheid staat centraal. Care to Coach heeft een signalerende functie met betrekking tot mogelijke psychosociale problemen. Wanneer van belang zal er nauw worden samengewerkt met de eventueel betrokken hulpverleners. Care to Coach werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens een kans verdient om zijn zaken op orde te krijgen.

Budgetcoaching op maat

Heb je moeite om je administratie en financiële zaken op orde te krijgen of te houden?

Budgetcoaching ‘op maat’ is een programma één op één, speciaal aangepast aan jouw wensen en vragen.

Training bewindvoering t.b.v. familie

Wanneer uw familielid niet zelfstandig het beheer op financieel gebied kan behartigen, kan er gekozen worden voor een bewindvoerder uit de familie. Wat er allemaal geregeld moet worden en hoe het bewindvoeren in de praktijk werkt, kunt u leren bij Care to Coach.

Zakelijke budgetcoaching t.b.v. werknemers

Als uw medewerker financieel vastloopt kunt u als werkgever geconfronteerd worden met loonbeslag, uw werknemer is vaak minder geconcentreerd, ontwikkelt stress en een hoger ziekteverzuim kan dat tot gevolg hebben.

Training en voorlichting

Care to Coach biedt diverse voorlichtingsprogramma’s aan ter preventie van financiële problemen. Deze programma’s zijn gericht op mensen die willen leren hun financiële zaken goed te organiseren en te regelen. Tevens biedt Care to Coach workshops aan werkers en studenten uit het hulpverlenerswerkveld.

Zelf alvast aan de slag met je budget?

Natuurlijk kun je ook zelf veel doen als je de geldzaken ingewikkeld vindt en je daar problemen mee hebt. Care to Coach helpt u graag op weg met een aantal uitleg video's.

Of toch professionele bewindvoering?

Wilt u professionele hulp en iemand die op professionele wijze uw belangen behartigt? Kijk dan eens naar onze mogelijkheden voor professionele bewindvoering.