Training en Voorlichting

Care to Coach biedt diverse voorlichtingsprogramma’s aan ter preventie van financiële problemen.
Deze programma’s zijn gericht op mensen die willen leren hun financiële zaken goed te organiseren en te regelen. Tevens biedt Care to Coach workshops aan werkers en studenten uit het hulpverlenerswerkveld.

Training “weer zelf doen”

Dit traject is gericht is op “weer zelf doen” na een schuldregeling (minnelijk of wettelijk) of beschermingsbewind . Het traject van een schuldregeling, met soms budgetbeheer als verplicht onderdeel daarvan, neemt bij de betrokkene de noodzaak weg om zelf de financiën en de administratie inzichtelijk te houden. De ervaring leert dat mensen als ze zelf niets meer hoeven te doen, snel de vaardigheden om dit te doen verliezen.
We zien in de praktijk dat het opzetten van een financiële huishouding (inclusief het overzetten van bankrekeningen) en het opstarten van een deugdelijke administratie na een schuldregeling of bewind voor veel betrokkene een te grote stap is. Immers, ze hebben ze drie tot vijf jaar niets mogen doen op het gebied van financiële afhandeling en administratiebeheer en moeten nu opeens alles zelf doen. De training richt zich op het aanleren van financiële vaardigheden.

  • Opbouw training “Weer zelf doen”:
  • Uitleg en voordoen van het maken van het administratie systeem (3 mappensysteem©);
  • Uitleg over de basisprincipes m.b.t. het maken en gebruiken van een budgetplan;
  • Hoe regel je het omzetten van de vaste lasten en inkomsten naar je eigen bankrekening;
  • Hoe voorkom je dat je  terugvalt in betalingsachterstanden?

Deze training is opgebouwd uit 3 bijeenkomsten van 1 uur en wordt  individueel (bij betrokkene thuis of op kantoor) aangeboden.

Care  to Coach biedt deze  training kostenloos aan voor  mensen die  in Leeuwarden  wonen. Deze training wordt  medemogelijk gemaakt door Aegon in het kader van het traject “Van Schulden naar Kansen” .  

Aanmelding kan gedaan worden door de (ex) bewindvoerder  of door hulpverlener . Druk op de button ‘contact’ en meld je cliënt aan.

Training “Moneywise”

Training gericht op jongeren en preventie . Het doel van deze training is er opgericht te voorkomen dat jongeren in de schuldhulpverlenig terecht komen. Care to Coach biedt een training aan om de kennis en vaardigheden van de jongeren op financieel gebied te vergroten. Primaire doel hiervan is dat jongeren minder gauw terecht komen in de schuldhulpverlening en zelfstandig om kunnen gaan met hun geld.

Niet alle jongeren krijgen van huis uit goede financiële educatie mee. Dit kan om verschillende redenen zijn. Toch verandert er voor een jongere op het moment dat hij of zij 18 jaar worden veel. Zo zijn ze zelf financiële aansprakelijk en hebben diverse betalingsverplichting zoals de zorgverzekering of het collegegeld. De leeftijdscategorie voor de van jongere n ligt tussen de 18 en de 27 jaar. Er kan een keuze gemaakt worden op basis van aanmeldingen of deze categorieën verder opgesplitst kunnen worden naar 18-21, 22-24 en 25 27 jaar

Opzet training

De training Moneywise kan in gekocht worden door zorgorganisatie , gemeente en en andere belangstellende . De training bestaat uit 4 lessen van 1,5 uur. In deze lessen leert de jongeren in 4 Stappen wat financiën zijn en hoe hij of zij daar mee om moet gaan. Doormiddel van assessment leert de jongeren ook zijn eigen budgetplan te maken, hoe zij aanspraak kan maken op voorzieningen en hoe ze hun inkomsten kunnen vergroten. Tevens wordt er toe gespitst op de gevolgen van lenen bij de DUO.
Wilt u Care to Coach inzetten dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of telefonisch via het nummer 058-2136063.

Aanmeldprocedure

Wil je meer weten over het aanbod Training en Voorlichting van Care to Coach? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het telefoonnummer 058-2136063 en vraag naar Onno Spiers of gebruik het contactformulier.