Zakelijke budgetcoaching t.b.v. werknemers

Als uw medewerker financieel vastloopt kunt u als werkgever geconfronteerd worden met loonbeslag. Uw werknemer is daardoor mogelijk minder geconcentreerd, kan stress ontwikkelen en een hoger ziekteverzuim kan dat tot gevolg hebben. Dit alles heeft tot gevolg dat het kan leiden tot teruglopende omzet en voor u als werkgever hoge kosten die wel kunnen oplopen tot €13000,-*  per medewerker. Voor u als werkgever is een laag ziekteverzuim belangrijk binnen het bedrijf. Gemotiveerde en geconcentreerde werknemers zijn het streven.

De enorme kosten die gepaard gaan met ziekteverzuim zijn een belangrijk aandachtspunt. Om de kosten van ziekteverzuim door financiële problemen te beperken, is het belangrijk om op een zo kort mogelijk termijn aandacht te schenken aan het onderliggende probleem.

Care to Coach heeft een aangepast coachingstraject ontwikkeld waarbij wij uw werknemer kort kunnen coachen en ondersteunen om snel inzicht te krijgen in de verstoorde financiële situatie van uw medewerker. Tevens biedt Care to Coach praktische handvatten om een dergelijke financiële situatie in goede banen te leiden.

Door middel van het afnemen van een quickscan wordt samen met de werknemer een inventarisatie gemaakt van financiële situatie. Hier volgt een plan van aanpak op.
Door middel van op maat gemaakte offerte zal Care to Coach u een voorstel doen betreffende het coachingstraject.

Wilt u Care to Coach inzetten dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of telefonisch via het nummer 058-2136063.

*bron: http//nos-nl.cdn.amproject.org

Aanmeldprocedure

Wil je meer weten over het coachingstraject werknemers? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het telefoonnummer 058-2136063 en vraag naar Onno Spiers of gebruik het contactformulier.